Direktkremation Brämhultsbegravningsbyrå

Direktkremation

I priset ingår följande:

Transport

Omhändertagande av avliden

Enkel kista

Arvode

Pris: 15.000 kr