Inför begravning Brämhultsbegravningsbyrå

Inför begravning

Att någon nära avlider är en av livets mest omvälvande upplevelser. Bland det första ni bör göra är att ta kontakt med oss. Vi kan då i ett tidigt stadium informera er om hur ni ska gå till väga och svara på de frågor som ni har. Några saker kan komma att behöva snabbare beslut än andra. Det kan gälla till exempel val av kista då hämtning och omhändertagande av den avlidne ska ske direkt från dödsbädden. Det senare är allt mer vanligt och uppfattas både som värdigt och vackert. Den avlidne kan sedan placeras direkt i kyrkogårdarnas bisättningsrum, utan att föras till något bårhus. Vi har alltid personal i tjänst som kan utföra bisättningar.

När vi sedan träffas går vi igenom allt för att utforma själva begravningsakten. Om den avlidne har skrivit ner önskemål, i till exempel “Sista kapitlet”, skall även detta tas med. Om möjligt är det bra att ha funderat lite kring vad som ska stå med i annonsen.

Vårt uppdrag är att ordna en personlig begravning som stämmer överens med era och den avlidnes önskemål oavsett den avlidnes trosuppfattning eller om det är en borgerlig ceremoni. Med lång tradition och gedigen kunskap hjälper vi er att forma ett minnesvärt avsked oavsett omfattning av vårt uppdrag.

När ni lämnar kontoret efter ett besök hos oss är vår förhoppning att ni ska känna er tryggt omhändertagna. Vad som beställts, tider och priser ska ha presenterats på ett tydligt sätt. Innan ni ger oss ert förtroende att ombesörja begravningen undertecknar vi gemensamt vad vi kommit överens om i en skriftlig dokumentation av vårt uppdrag.

Den 15 mars 2012 fattade riksdagen beslut om ny begravningslag. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara högst en månad mot tidigare två månader.

bild_002