Begravningsdag Brämhultsbegravningsbyrå

Begravningsdag

Vanligtvis arrangeras begravningen i en kyrka eller ett kapell i närheten av hemmet, men det finns även andra alternativ. I vissa fall kan det kännas bättre att vara hemma i trädgården eller på någon annan plats som har betytt mycket för den avlidne och er som anhöriga. Vid en borgerlig begravning kan alla religiösa inslag väljas bort om så önskas. Ceremonin kan utformas helt efter de anhörigas eller den avlidnes önskemål.

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering. Vi går igenom hur akten sker och vilka kompletteringar som är möjliga. När det gäller andra trosinriktningar så prata med oss för ytterligare information. Alla har rätt till ett värdigt avsked som stämmer överens med den kultur och önskemål samt de anhörigas förväntningar.

Alla som önskar kan ha en borgerlig begravningsceremoni oavsett medlem- skap i något samfund. Ceremonin kan utformas helt efter de anhörigas eller den avlidnes önskemål. Det inte finns något speciellt mönster eller regelverk som måste följas utan att ceremonin kan utformas helt fritt. Det är dock vanligt att akten inleds och avslutas med musik och däremellan har ett program varvat med minnestal, dikter och musikstycken. Vem som helst kan förrätta begravningsakten, till exempel en nära anhörig, god vän eller inhyrd officiant. Vi har kontakt med flera borgerliga begravningsofficianter som åtar sig uppgiften.

Genom oss beställer ni kistdekoration samt de kransar och buketter ni eller övriga vill hedra den avlidne med. Vi transporterar givetvis blommorna kostnadsfritt till de begravningar som ombesörjs av oss.

Vår självklara målsättning är att skapa ett personligt avsked, eftersom vi menar att varje begravning är unik. Oavsett trosuppfattning hjälper vi er att skapa en ceremoni som blir ett minne för livet.

bild_003